Czas Taktu

Czas Taktu (ang. Tact Time) T/T: tempo z jakim należy wytworzyć jedną sztukę, aby zrealizować zapotrzebowanie klienta.