Cadence

Cadence (kadencja): to mechanizm zbierania informacji zwrotnej pomiędzy zespołami świadczącymi różne rodzaje usług. Pojęcie “kadencji” może odnosić się również do […]