Blocker

Blocker (bloker, blokada): pojęcie blokady odnosi się do sytuacji w której nie możemy dokończyć wykonywanego zadania. W wielu przypadkach jest […]