Batch

Batch: partia produkcyjna – produkcja masowa, wytwarzanie dużej partii i przekazywanie całej do kolejnego etapu.